struktura organizacyjna - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Mławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

struktura organizacyjna

 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MŁAWIE 

 

 1. KIEROWNICTWO  

    KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

    I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W SŁUŻBIE KRYMINALNEJ

    WYDZIAŁ KRYMINALNY

    REFERAT DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZA I KORUPCJĄ

3. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W SŁUŻBIE PREWENCYJNEJ

    WYDZIAŁ PREWENCJI

    WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO   

    JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO- INFORMACYJNYCH

4. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W SŁUŻBIE WSPOMAGAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POLICJI W ZAKRESIE  ORGANIZACYJNYM,  LOGISTYCZNYM I TECHNICZNYM

    ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA 

    ZESPÓŁ PREZYDIALNY

    ZASPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

    ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

5. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYKONUJĄCE ZADANIA SŁUŻBY KRYMINALNEJ I PREWENCYJNEJ

    POSTERUNEK POLICJI W STRZEGOWIE

    POSTERUNEK POLICJI W SZYDŁOWIE

    POSTERUNEK POLICJI W SZREŃSKU

   POSTERUNEK POLICJI W WIECZFNI KOŚCIELNEJ

  

  SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MŁAWIE

  

 


 


 


 


 

Metryczka

Data publikacji 10.03.2009
Data modyfikacji 18.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gorczewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gorczewska KPP Mława
Osoba modyfikująca informację:
Anna Gorczewska

Nawigacja

do góry