Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Mławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

2. Zarządzewnie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 wrzesnia 2007 roku w sparwie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych    Policji

3.  Zarządzenie Nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie    szczególowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4. Zarządzenie Nr 557 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2008 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

5. Zarządzenie Nr 361 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji  

 6. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mławie z dnia 20 lipca 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.03.2009
Data modyfikacji 18.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gorczewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gorczewska KPP Mława
Osoba modyfikująca informację:
Anna Gorczewska
do góry