Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Mławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

 

      W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji, obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

     Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Metryczka

Data publikacji 16.03.2009
Data modyfikacji 18.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gorczewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gorczewska KPP w Mławie
Osoba modyfikująca informację:
Anna Gorczewska
do góry