Informacja dla niesłyszących interesantów - Komenda Powiatowa Policji w Mławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla niesłyszących interesantów

Informacja dla niesłyszących interesantów

Na mocy art. 11.1 i 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych sposobach komunikowania się (Dz.U. 2011, Nr 209, poz. 1243), Komenda Powiatowa Policji w Mławie swoim interesantom- osobom niesłyszącym, zapewnia bezpłatny dostęp do świadczeń tłumacza z zakresu języka migowego.

Zgodnie z art. 12.1. cytowanej Ustawy, osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust 3. jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

KONTAKT Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W MŁAWIE

adres do korespondencji

Komenda Powiatowa Policji w Mławie

ul. Sienkiewicza 2

06- 500 Mława  

numer telefonu (wiadomości SMS/MMS)

797 017 453

adres poczty elektronicznej

kppmlawa@ra.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gorczewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gorczewska
do góry